Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά να κάνει την πρακτική του άσκηση ή να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Γερμανία. Εδώ βρίσκει κανείς το ύψος των εξόδων του και όλη τη διαδικάσια που θα πρέπει να ακολουθήσει για να επιτύχει την εκπόνηση της πρακτικής του άσκησης σε μια αξιόλογη εταιρεία του εξωτερικού. Η σελίδα δημιουργήθηκε από άτομα του τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής που βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό και εργάζονται εκεί σε αντίστοιχες εταιρείες.

 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης και την αναζήτηση εργασίας σε χώρες εκτός Γερμανίας παρακάτω: