Εδώ υπάρχουνε πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αποστολής βιογραφικού και της συνέντευξης.

 

Διάφορες πληροφορίες για το πως να συνταχθεί ένα «σωστό» βιογραφικό.

 

Πληροφορίες για το συνημμένο γράμμα που πρέπει να προστεθεί μαζί με το βιογραφικό.

 

Τι πρέπει να ξέρω;

Πώς να προετοιμαστώ;

Πιθανές ερωτήσεις.