Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα που μπορείτε είτε ν' ακολουθήσετε είτε απλά να πάρετε ιδέες

και στη συνέχεια κάποια tips για το βιογραφικό σας.

 

CV_p.jpg

 

 CV_p2.jpg

 

 

T I P S !!!

 

  1. Στο "1" που υπάρχει στη πρώτη σελίδα δείχνουμε τα κενά που πρέπει να υπάρχουνε μεταξύ των εκάστοτε κομματιών. Από τον τίτλο ενός κομματιού με το κομμάτι καλό θα είναι να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα τους. Από εκεί που τελειώνει το κείμενο ενός κομματιού καλό θα ήταν να υπάρχουνε 2-3 κενά ανάμεσα όπως φαίνεται στο "2"

  2. Στο "3" όπως φαίνεται στο παράδειγμα με μία απλή γραμμή μπορούμε να ελένξουμε τις αποστάσεις αλλά και την ισοστοιχία που πρέπει να υπάρχει στα κείμενα. Φυσικά αυτό μπορεί να επιτευχθεί και από το εργαλείο που μας παρέχει το WORD που ονομάζεται "Χάρακας" για να ελένξουμε τα κενά και τη στοίχηση.

  3. Στο "4" που αναφέρεται για τις βεβαιώσεις, πρέπει να είναι στα Αγγλικά και σε καμία περίπτωση στα Ελληνικά. Δεν υπάρχει νόημα να είναι στα Ελληνικά. Αρχικά βέβαια θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια αναλυτική βαθμολογία ώστε να δείξουμε και τα μαθήματα τα οποία έχουμε δειδαχθεί. Ένα πινακάκι αυτών υπάρχει εδώ.

  4. Το βιογραφικό είναι κάτι που μας αντιπροσωπεύει και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γράφει πράγματα που αν μας ρωτήσουνε δεν θα ξέρουμε ν' απαντήσουμε. Αυτό το λάθος, παρ' όλες τις γνώσεις που μπορεί να έχουμε, μπορεί να είναι και η αιτία απόρριψης μας.